FacebookTwitter

NSGK voor het gehandicapte kind

in Training, Workshop

NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap en bestaat dit jaar 65 jaar. Geheel volgens de “Always On”-gedacht ontwikkelden we het concept “Beter Samen”, waarin we dit hele jaar 65 verhalen vertellen. Elk verhaal heeft een eigen insteek en een eigen doelgroep, maar gaat altijd uit van de ultieme droom van de organisatie: een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder beperking vanzelfsprekend met elkaar samenleven. We ontwikkelden een campagne-stijl en een contentplan, en ontwikkelen voor elk verhaal het grove concept, waarna het in overleg met de organisatie en de doelgroep wordt bijgeschaafd. Vervolgens verzorgen we de promotie en de succes-analyse van elk verhaal. In samenwerking met Peter Mohnen en Jochem de Vet.